Coaching für Hundehalter – Preise

1 Coachingstunde á 60 Minuten via Skype 50 Euro

 

3 Coachingstunden á 60 Minuten via Skype 130 Euro

 

5 Coachingstunden á 60 Minuten via Skype 220 Euro